Dhumuni kubwa la maswali mtambuka ni kupata maelezo yakinifu juu ya Ushahidi uliotolewa. Pia maswali haya ni maalumu kwa kuibua maelezo babaifu yaliyotolewa na shahidi husika