Ndiyo. Shahidi anapewa wasaa wakupitia hati alizoandaa ili kujibu maswali ya mtambuka kwa ushahihi na ufasaha mkubwa.