Hii ni aina ya maswali ambayo huonyesha dhahiri kitu anachokusudia kupata kutoka kwa shahidi husika.