Kwa mujibu wa sheria ungamo lolote linalotokea kwa shinikizo, kulazimishwa au kuahidiwa kitu basi ungamo hilo ni batili na halifai kutumika mahakamani.