Kama mtuhumiwa atatoa kauli flani baada ya kuahidi kutunziwa siri basi kauli hiyo ikipelekwa mahakamani itapokelewa kama ushahidi kwa kuwa haikupatikana kwa nguvu.