Kama mtuhumiwa atashawishiwa kwa namna yoyote ile bila kutumia nguvu na akatoa kauli inayoweza kusaidia utetezi katika shauri flani basi kauli hiyo itapokelewa kama ushahidi pasi na kujali njia gani imepatikana.