Kama itathibitika kuwa shashidi wa mwanzo hawezi tena kupatikana basi mahakama itatumia ushahidi wake wa mwanzo (uliotolewa mbele ya mahakama au mbele ya hakimu au mtu yeyote mwenye dhamana hiyo).