Ushashidi wa msingi ni ushahidi ambao unaamuriwa na sheria kutolewa kwanza mahakamani kabla ya aina yeyote ile ya ushahidi mwingine.