Baaadhi ya mifano ya ushahidi wa upili ni pamoja na, nakala za hati halisi au maelezo yanayotolewa na mtu ambaye kashuhudia kitu kwa macho.