Ushahidi wa upili wa hati utakubalika tu iwapo, hati ya msingi imepotea/kuharibika, hati ya msingi haiwezi kuhamishika, hati ya msingi haijazalishwa au hati ya msingi ni hati ya umma.