Hapana. Sheria hairuhusu ushahidi unaotolewa kwa lengo la kutoa tafsiri ya maneno yaliyoandikwa kwa lugha inayoweza kusomeka na kueleweka kwa ufasaha.