Sheria inamlinda shahidi kwa ushahidi atakaoutoa mahakamani hata kama maelezo yake yanamfanya kuonekana mkosefu mbele ya sheria. Kitu peke cha kumtia hatiani shahidi ni kama atatoa ushahidi wa uongo mbele ya mahakama.