Kama upande moja wapo umeshindwa kupata hati iliyoombwa na upande mwingine basi, upande huo pia hautaweza kuitumia hati hiyo kama ushahidi wakati shauri linaendelea.