Mawazo ya wataalamu yanaweza kutumika kama ushahidi katika maswala yanayohusiana na sheria za nje, sayansi, ugunduzi wa miandiko na ugunduzi wa alama za vidole.