a)Usawa b)Matunzo c)Kumiliki Mali d)Kuishi katika nyumba ya ndoa e)Kukopa f)Kupata haki ya jasho lake