Kwa mujibu wa kifungu cha 111 Amri ya kutengana inawafanya wanandoa wasikae tu pamoja lakini haiondoi wajibu na majukumu aliyo nayo mwanandoa kuhusiana na matunzo.