Lengo kuu la uwepo wa sheria za mirathi ni kuweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba mali na madeni ya marehemu vinasimamiwa kwa namna ambayo inazuia uwezekano wa kuhatarisha amani au kusababisha hasara kwa warithi wa marehemu na/au wadeni wake.