Ikiwa marehemu ameacha wosia, mali zake zitagawanywa kwa mujibu wa wosia ulioachwa.