Sheria ya kimila hutumika kwa mtu ambaye wakati wa maisha yake aliishi kwa mujibu wa mila na desturi za kabila fulani, na hakuandika wosia kabla ya kifo chake.