Sheria ya mila inatamka kua, watoto waliozaliwa nje ya ndoa hawaruhusiwi kurithi isipokua tu pale marehemu anapoacha wosia unaowapa haki ya kurithi au, Ikiwa walihalalishwa na marehemu kabla ya kufa.