Kwa mujibu wa sheria ya kiislamu, watoto waliozaliwa nje ya ndoa hawana haki ya kurithi chochote kutoka katika mirathi ya baba yao.