Kama marehemu ameacha mali ambayo inatakiwa kurithiwa ni lazima shauri la mirathi lifunguliwe mahakamani ili kupata barua ya usimamizi wa mirathi. Si halali kugawanya au kuuza mali ya marehemu bila kufuata utaratibu huu.