Ikiwa marehemu amefariki bila kuacha ndugu yeyote wala mtoto, mali zake zitasimamiwa na kabidhi mkuu wa serikali.