Kuna aina mbili za wosia ambazo ni; -Wosia wa maandishi -Wosia wa mdomo.