Wosia unaweza kubatilishwa pale ambapo itathibitika kwamba muusia amepungukiwa akili kwa sababu ya wazimu, ugonjwa, ulevi na hasira.