Muusia anaweza kuusia mali yake bila kutaja kila kitu alichonacho wakati wa kufa kwake na baada ya mali hio kugawanywa kwa mujibu wa wosia ulioachwa, sehemu iliyobaki itagawanywa kulingana na masharti ya urithi usio na wosia.