Marehemu anapoacha mali inayoweza kuharibika au kuteketea kirahisi mfano mazao, msimamizi wa mirathi anaweza kuomba kibali cha mahakama cha kusimamia mirathi kwa muda ikiwemo kuuza mali hizo ikiwa tu itaonekana uuzaji huo ni wa manufaa kwa warithi.