- Madai ya wosia uliogushiwa - Madai ya kwamba wosia uliandaliwa wakati muusia hana akili timamu au kwa kulazimishwa. - Madai ya wosia kutokidhi sifa zinazohitajika. - Matumizi mabovu ya mali za marehemu na msimamizi wa mirathi.