Wajibu wa mahakama katika mirathi ya marehemu ni kusaidia kuthibitisha msimamizi wa mirathi na kuhakikisha mirathi hiyo imegawanywa kwa haki na usawa. Mahakama haiwezi kugawanya mali za marehemu.