Mfano wa makosa ya jinai ni kama kuua, wizi, ubakaji na uhaini.