Kwa mujibu wa Sheria ya Ajira na Mahusiano kazini (taja kifungu ikiwezekana), ajira ni kitendo cha mtu kufanya kazi katika shirika, kampuni au kwa mtu binafsi kwa makubaliano ya kulipwa ujira maalum.