Dhamana huwezakutolewa na -Jaji au Hakimu -Mkuu wa kituo cha Polisi.