Mkuu wa kituo cha polisi chochote ndiye mwenyemamlaka ya kutoa hati ya upekuzi ili kuruhusu zoezi laupekuzi kufanyika.