Ndio, ikiwa muda wa mahojiano utaongezwa kuzidi masaa manne ya msingi yaliyowekwa na sheria, mtuhumiwa anayo haki ya kujulishwa juu ya kuongezwa kwa muda huo wa mahojiano kati yake na afisa upelelezi akiwa chini ya uangalizi wa polisi.