Ndio, mahakama kuu ina mamlaka ya kubadilisha masharti ya dhamana ambayo yamewekwa na mahakamaza chini na kumpa dhamana mtuhumiwa ambayeatakuwa amekataliwa dhamana na mahakama za chini.