Kwa mujibu wa kifungu cha 15 (5) cha Sheria ya Ajira na Mahusiano Kazini mwajiri anapaswa kutunza Mkataba kwa muda wa angalau miaka mitano baada ya ajira kukoma