Mahakama huongozwa na hakimu au jaji pamoja nawasaidizi wake, mahakama huhusika na usikilizaji washauri na kisha kutolea maamuzi shauri lililo mbele yakekulingana na uzito wa ushahidi.