Upande huu unahusisha mtuhumiwa na mashahidi wakeambao watamsaidia katika utetezi wake kwa kukanushamashitaka dhidi yake. Kazi ya utetezi inaweza kufanywa na mtuhumiwa mwenyewe au wakili wake atakayempatakutoka kwa mawakili binafsi.