Sheria ya Ajira na Mahusiano Kazini imeigawa mikataba ya ajira katika aina kuu tatu ambazo ni; a) Mkataba isiyokuwa na muda maalum b) Mkataba wa muda maalum c) Mkataba wa kazi maalum