-Alikuwa haelewi analolifanya wakati anatenda kosala jinai. -Alishindwa kujitambua au kutambua kwamba -Hakupaswa kufanya yale aliyofanya. -Hakuwa na uwezo wa kuzuia au kudhibiti kosalisifanyike.