Mtuhumiwa hatashitakiwa mara mbili baada yakutuhumiwa kwa kosa lilelile.