Mtuhumiwa atakuwa na kinga endapo atathibitishamahakamani kwamba wakati kosa la jinai analoshitakiwalikitendeka hakuwepo kwenye eneo la tukio kwa sababuzozote zile ikiwa ni pamoja na safari au vinginevyo.