Kughadhabishwa au kukasirishwa kunakotokea wakati huo huo na kupelekea kutenda kosa la jinai wakati huo huokunaweza kuwa utetezi na kinga katika makosajinai na hivyo kupelekea kutuhumiwa kutenda kosa bilakukusudia au kutokukusudia.