Uhalali wa mkataba ni lazima ujengwe katika nguzo kuu tano ambazo ni: a) Makubaliano b) hiari ya kuingia mkataba c) malipo halali d) sifa/vigezo vya kuweza kuingia katika mkataba e) uhalali wa shughuli yenyewe itakayofanyika