Aina Tatu, ambazo ni Ardhi ya Kijiji, Ardhi ya Hifadhi na Ardhi ya Jumla.