Waziri wa Ardhi ndiye msimamizi mkuu wa kisiasa nchini katika utengenezaji na usimamizi wa Sera ya Ardhi ya Taifa ambayo inatoa mwongozo wa kisera katika matumizi ya ardhi nchini Tanzania.