Kujitwalia ardhi hufanyika pale ambapo mtu anaingia katika eneo lisiloendelezwa, kama vile pori na kusafisha kisha kuliweka katika matumizi.