Mwanamke anaweza kupata ardhi kwa njia ya urithi kama ilivyo kwa mwanaume. Hii inajumuisha kurithi ardhi kutoka kwa mume wake au wazazi wake na kupitia wosia au mgawanyo bila wosia.