Uuzaji wa umilikaji wa matumizi ya ardhi unaweza kufanyika baina ya mtu mmoja na mwingine kwa kuzingatia utaratibu maalum uliowekwa