Hatimiliki ni cheti maalum kinacho tolewa kwa mujibu wa sheria ya ardhi kwa mmiliki wa ardhi. Hati miliki hutolewa kulingana na matumizi ya ardhi husika yaliyoainishwa